El Biofinder i la gestió de la comunicació a premsa

La gestió de la comunicació d’una empresa és una tasca que no s’ha de deixar a l’atzar. Hem de ser capaços de definir una estratègia, orientar-la i portar-la a terme de manera que sigui beneficiosa per a la companyia.

El cas d’Itram Higiene és un cas d’èxit. Vam assumir la gestió de la comunicació a nivell de gabinet de premsa com un repte: l’empresa preparava el llançament al mercat d’un producte innovador, el Biofinder, adreçat, d’entrada, a un sector gens fàcil: la indústria agroalimentària.

Fins llavors, Itram Higiene només havia realitzat incursions a premsa a través de la publicitat convencional a revistes especialitzades, però l’empresa tenia un potencial comunicatiu important.

El Biofinder és un detector de biofilms i microorganismes, un producte únic al mercat que ha suposat una important inversió tant econòmica com de capital humà. Per a l’empresa ha representat una aposta important i, per tant, requeria una bona gestió de la comunicació com a suport a la tasca comercial de la companyia.

Des del llançament al mercat del Biofinder, i des de l’inici de la seva campanya de comunicació a premsa, fa 3 mesos, hem aconseguit la seva aparició a diversos mitjans de notable rellevància. L’empresa, a més, ha fet una bona gestió de les xarxes socials professionals i el conjunt ha aconseguit contactes i interès comercial d’empreses d’importància de més de 30 països.

Per reforçar la presentació de producte, hem creat un vídeo explicatiu que vol cobrir diversos aspectes: divulgació de la important problemàtica que suposen els biofilms per a la indústria alimentària (tot un món per descobrir); presentació del producte, la solució per a la detecció dels biofilms i microorganismes; i presentació de l’empresa, que fins ara no havia realitzat cap acció d’aquest tipus.

Us deixem amb el vídeo perquè podeu conèixer el producte i el món dels biofilms i microorganismes: